มีขาย.com ก่อตั้งเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อได้มีช่องทางในการค้นหาร้านค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการโฆษณาของ สินค้าและบริการของร้านค้าแต่ละพื้นที่ โดยเน้นที่ ให้ใช้งานได้ง่าย สำหรับผู้ซื้อ และร้านค้า เพื่อให้ท่าน ได้ประสบการณ์ที่ดี ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทางผู้ดูแลจะดำเนินการพัฒนาระบบต่างๆของเว็บไซต์ ให้ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ โดยท่านสามารถ แนะนำ บริการเสริมใหม่ๆ ให้กับทางผู้ดูแลระบบได้

ปัจจุบัน การซื้อขายในโลกอินเตอร์เน็ต ได้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ทางเว็บ ได้ตระหนัก และใส่ใจ ในการให้บริการโดยจะเน้นที่ ความปลอดภัย ของการใช้งาน โดยทางเรา จะเฝ้าติดตามให้ระบบ สะอาดปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่นไวรัส ข้อความสแปม ข้อความอนาจาร และสิ่งมอมเมาทั้งหลายต่างๆ

สุดท้ายนี้ ทางผู้ ดูแล ระบบของเว็บไซต์ ขอให้ท่าน มีความสุขในการ ขายและซื้อ กับเรา  มีขาย.com ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ดูแลระบบ มีขาย.com